NAŠE NABÍDKA

Besedy a ukázky sokolnických dravců pro školky,školy,domovy pro seniory,obce, šírokou veřejnost,jednotlivce na různých společenských akcích i v kruhu domácím.