Kontakt

MYSLIVECKÉ DESATERO

BUĎ VŽDY, VŠUDE A 1.ZA VŠECH OKOLNOSTÍ MYSLIVCEM TAK, JAK ZÁKON, PŘEDPISY A MYSLIVECKÉ ZVYKY KÁŽÍ A JAK JSI V NICH VYCHOVÁN A POUČEN BYL!

2. KE ZVĚŘI SE CHOVEJ ŠETRNĚ, CHOVEJ JI, ZUŠLECHŤUJ A CHRAŇ!

3. UPRAVUJ STAVY ZVĚŘE. DRAVOU ZVĚŘ ZBYTEČNĚ NESTŘÍLEJ, NEBOŤ I ONA V ÚNOSNÉ MÍŘE UŽITEČNÁ JEST!

4. PAMATUJ, ŽE PŘÍRODA NENÍ STŘELNICE, STŘÍLEJ JEN NA TO, CO BEZPEČNĚ ROZEZNÁŠ!

5. PROTI ÚJEDNÍKŮM, BOUCHALŮM, PYTLÁKŮM A JINÝM ŠKŮDCŮM NEBUĎ SHOVÍVAVÝ! BUĎ VŠAK OPATRNÝ!


6. NEBER NA LEHKOU VÁHU SVOU MYSLIVECKOU ČEST! TU VŽDY A VŠUDE CHRAŇ A BRAŇ!

7. MLUV JEN NAŠÍ KRÁSNOU ČESKOU MLUVOU MYSLIVECKOU, NEBOŤ ONA JE NEHYNOUCÍM ODKAZEM NAŠICH MYSLIVECKÝCH PŘEDKŮ!

8. ZACHOVEJ NAŠE DOBRÉ ČESKÉ MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE! JE TO NEJEN TVOJE PRÁVO, ALE I POVINNOST!

9. PSA SVÉHO MILUJ NADE VŠECHNO! JEST TI NEJLEPŠÍM POMOCNÍKEM A VĚRNÝM DRUHEM!

10. VŽDY A ZA VŠECH OKOLNOSTÍ PŘI VÝKONU PRÁVA MYSLIVOSTI! BUĎ TI NADÁLE NÁŠ PATRON SV.HUBERT OCHRÁNCEM!