články a videa

video Opočno 2017

"S Hubertem do školy" je program,který v letošním roce podpořilo ministerstvo zemědělství a Řád sv. Huberta se sídlem na Kuksu.

S Hubertem do školy aneb program "Dotkni se křídel".

Tento,dalo by se říci vzdělávací program vznikl na základě zájmu jak dětí,tak i dospělých.Málo kdo se dostane do tak blízkého kontaktu s dravcem,jako na těchto ukázkách.Je velice obtížné takto vychovat dravce.Nejde pouze o nákladnost co se týče financí,ale trpělivost a každodenní péči spojenou s přímým kontaktem lidí.Není možné odjet,byt jen na den,a ponechat dravce bez každodenní potravy a kontaktu.Je to velice náročná činnost co se času týče.Ale ani mi nejsme dokonalí a vševědoucí.Celý život se musíme učit.at chceme či nechceme.Učíme se například jak vstoupit do dětských duší a hlaviček.Jak prezentovat dravce,aby si děti a dospělí zanechali kladnou vzpomínku na danou chvíli.Jak upoutat pozornost na dobu delší než 10 minut, odpovídat srozumitelně na otázky,které jsou mnohdy záludné,ale i pro nás jsou ponaučením.Velice často se vracíme do dětských let a vzpomínáme na naše reakce v tomto období.Doba jde stále dopředu a tlačí nás sebou.Dnešní vyuka ve školách je mnohdy složitější a náročnější.Děti jsou stále krok před námi díky moderní technice.Nenechme je ale zcela propadnout počítačovému světu. Naučme je poznávat také jiné,důležité věci, na které v dnešním schonu posouváme do pozadí.Naučme je,že i příroda nás potřebuje a bude potřebovat tak jako my ji.Naučme děti milovat vše živé i neživé a otevřme jim srdíčka.Mnoho z nás rádo vzpomíná na dobu,kdy s kamarády běhaly po lese a hrály různé poznávací hry.Vratme zpátky do těch let,zapátrejte v paměti a dejte možnost vzpomínkám na dětství vyplout na povrh.Nenechme se zcela strhnout pokroku.Vždyt stačí jen otevřít okno a pozorovat nebe.


Myslivost 2/2017
Myslivost 2/2017

Vážené dámy, pánové, rodiče, pedagogové, přátelé přírody, myslivosti, sokolnictví.


"S Hubertem do školy" je program, který v letošním roce podpořilo ministerstvo zemědělství a Řád sv. Huberta se sídlem na Kuksu.

  • S Hubertem do školy aneb program "Dotkni se křídel".


Tento, dalo by se říci vzdělávací program vznikl na základě zájmu jak dětí, tak i dospělých. Málokdo se dostane do tak blízkého kontaktu s dravcem, jako na těchto ukázkách.

Je velice obtížné takto vychovat dravce. Nejde pouze o nákladnost, co se týče financí, ale trpělivost a každodenní péči spojenou s přímým kontaktem lidí. Není možné odjet, byť jen na den, a ponechat dravce bez každodenní potravy a kontaktu. Je to velice náročná činnost, co se času týče, ale ani my nejsme dokonalí a vševědoucí.

Celý život se musíme učit, ať chceme či nechceme. Učíme se například, jak vstoupit do dětských duší a hlaviček.

Jak prezentovat dravce, aby si děti a dospělí zanechali kladnou vzpomínku na danou chvíli. Jak upoutat pozornost na dobu delší než 10 minut, odpovídat srozumitelně na otázky, které jsou mnohdy záludné, ale i pro nás jsou ponaučením. Velice často se vracíme do dětských let a vzpomínáme na naše reakce v tomto období.

Doba jde stále dopředu a tlačí nás sebou. Dnešní výuka ve školách je mnohdy složitější a náročnější. Děti jsou stále krok před námi díky moderní technice. Nenechme je ale zcela propadnout počítačovému světu. Naučme je poznávat také jiné, důležité věci, na které v dnešním shonu posouváme do pozadí.

Naučme je, že i příroda nás potřebuje a bude potřebovat tak jako my ji. Naučme děti milovat vše živé i neživé a otevřme jim srdíčka.

Mnoho z nás rádo vzpomíná na dobu, kdy s kamarády běhali po lese a hráli různé poznávací hry. Vraťme se zpátky do těch let, zapátrejte v paměti a dejte možnost vzpomínkám na dětství vyplout na povrch. Nenechme se zcela strhnout dobou pokroku. Vždyť stačí jen otevřít okno a pozorovat nebe.


Kouzlo našeho programu spočívá v přímém kontaktu s letmými doteky dravců. Jen tak si uchováme vzpomínku stále čerstvou.
Můžete se také podívat na jejich webovky:

www.dotkni-se-kridel6.webnode.cz

Autor: Ivana Jirsová

08.02.2017