sponzorství

Žádost o podporu projektu environmentální výchovy 

''Dotkni se křídel "


Žákům začal nový školní rok. Také nam začíná koloběh výukových přednášek v rámci environmentální výchovy pro žáky mateřských a základních škol. Naši organizaci velice potěšilo, že náš výukový program" Dotkni se křídel'', výukový program zaměřený na vysvětlení s ukázkami nejen o České myslivosti,ale i sokolnictví si vybudoval v minulých letech jakousi nepostradatelnost ve výukových programech environmentální výchovy žáků základních a mateřských škol. Svědčí o tom narůstající počet výukových dnů v našem kalendáři. Naše organizace zabezpečuje výukové programy ve školských zařízeních v kraji Moravskoslezkém, Olomouckém, kraji Vysočina, Pardubickém,Středočeském, Královehradeckém a kraji Libereckém.Tato oblast se pro velký zájem stále zvětšuje, je velice rozsáhlá a pokud naše organizace musí zajistit výukový program ve všech těchto krajích i v obcích s malotřídními školami, je to pro naši organizaci velice finančně náročné. Opomíjím další velice nákladné záležitosti, jako je obnova výukového materiálu, obsluha živých exponátů loveckých dravců a loveckých psů, které jsou nepostradatelnou součástí našeho výukového programu. Dovolte mě tedy oslovit Vaší firmu a poprosit Vás o pomoc v zajištění tohoto výukového programu v požadovaném rozsahu. Pokud by Vaše firma ráda pomohla s environmentální výchovou našich dětí, určitě budeme velice rádi. Na oplátku může naše organizace prezentovat Vaši firmu, jako podpůrce tohoto výukového programu na školách a to jak přímo na školách a různých společenských akcích, tak při komentářích do sociálních sítí a medií s celorepublikovou a místní publicitou. Pokud by jste měli zájem o navázání spolupráce nebo se dovědět více informací o organizaci, rádi veškeré vaše dotazy zodpovíme na našem e-mailu: dotknisekridel@seznam.cz Veškeré informace o práci naší neziskové organizace se dovíte na našich
Dovolujeme si Vás požádat o podporu naších ukázek a besed.Budeme vděční za jakýkoliv finanční dar,nebo jiné propagační materialy,popř. krmení,výbava pro naše svěřence a jiné .Děkujeme

Čú: 2001316671/2010 fio bank